Έρωτας στα χρόνια… των likes!

Έρωτας στα χρόνια… των likes!

[:EL] Ποιος θα φανταζόταν όταν πρωτοεμφανίστηκαν τα social media ότι θα φτάναμε να αναζητάμε τον έρωτα και την αυτοεπιβεβαίωση στο διαδίκτυο! Ότι θα βασιζόμασταν σε εικονικά προφίλ για να χτίσουμε…