Εξετάζοντας ένα οκτάποδο θαλάσσιο πλάσμα και τον αλλόκοτο τρόπο που αλληλεπιδρά με τον κόσμο, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στους…

Continue Reading

Mind Carousel

Παρόλο που ο Νοέμβριος είναι πολύ μακριά, η ομάδα φοιτητών της TEDxUniversityofMacedonia δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει. Αυτό το…

Continue Reading
Close Menu