Γνωρίζοντας τους ομιλητές του TedxUniversityofMacedonia 2016: Γεωργία Κιζιρίδου

Γνωρίζοντας τους ομιλητές του TedxUniversityofMacedonia 2016: Γεωργία Κιζιρίδου

[:EL]Το bullying αποτελεί έναν από τους πιο πολυχρησιμοποιημένους όρους τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα στην κοινή αντίληψη ο όρος αυτός παραπέμπει στο σχολικό πλαίσιο. Έχουμε όμως αναρωτηθεί αν το bullying ενυπάρχει…