“Επανασχεδιάζοντας το μουσείο…”
Πηγή: https://inspirationpage.files.wordpress.com/2010/11/img00135-20101025-1202.jpg

“Επανασχεδιάζοντας το μουσείο…”

  Τελευταίο έτος στο πανεπιστήμιο. Το θεωρητικό κομμάτι της γνώσης αποζητούσε απεγνωσμένα να συμπληρωθεί με κάτι βιωματικό. Κάτι βιωματικό που…

Continue Reading
Close Menu