Γιώργος-Μιχάλης Παπαδόπουλος

Πνεύμα ανήσυχο, δημιουργικό και με πολύ κακό χιούμορ. Εάν θέλετε να είσαστε σίγουροι πως δεν θα πει κανένα παγωμένο αστείο που έβγαλε on the spot, μιλήστε του για κάποιο σοβαρό θέμα. Υπάρχουν πιθανότητες να την γλυτώσετε έτσι. Οτιδήποτε και εάν κάνετε, μην τον ενθαρρύνετε!